CENOVÁ PONUKA LEADING GOLF TOUR 2021
Rozdelenie hracích miest:
DESTINÁCIA Major Partner Exclusive Partner General Partner Main Partner Partner Prize Partner
PENATI GOLF RESORT 20 16 12 8 4 1
Schloss Ebreichsdorf 20 16 12 8 4 1
GRAY BEAR Tále 20 16 12 8 4 1
SCHLOSS SCHÖNBORN 20 16 12 8 4 1
Golf Club Enzesfeld 20 16 12 8 4 1

*počet hracích miest pre jednotlivé turnaje podlieha vzájomnej dohode Zmluvných strán a nemusí byť viazaný na pridelenie hracích miest v zmysle tohto rozpisu

MAJOR PARTNER 75.000€ bez DPH
EXCLUSIVE PARTNER 50.000€ bez DPH
GENERAL PARTNER 30.000€ bez DPH
MAIN PARTNER 15.000€ bez DPH
PARTNER 7.500€ bez DPH
PRIZE PARTNER 2.250€ bez DPH
CENOVÁ PONUKA CHALLENGE GOLF CUP 2021
Dátum Destinácia GP (golf player) GP (golf guest)
11. 08. - 15. 08. 2021 ŠPANIELSKO, ANDALÚZIA 1.650€ bez DPH 1.050€ bez DPH

*ponuka je viazaná na prezentáciu CHALLENGE GOLF CUP 2021, dvojlôžkovú štandardnú izbu

CENOVÁ PONUKA MASTERS GOLF CUP 2021
Dátum Destinácia GP (golf player) GP (golf guest)
13. - 18. 11. 2021 MASTERS EMIRATES 2.450€ bez DPH 2.050€ bez DPH

*ponuka je viazaná na prezentáciu MASTERS GOLF CUP 2021, dvojlôžkovú štandardnú izbu

BRANDING
REKLAMNÝ PRIESTOR MAJOR PARTNER EXCLUSIVE PARTNER GENERAL PARTNER MAIN PARTNER PARTNER PRIZE PARTNER
Názov partnera v názve projektu x
Prezentácia partnera, moderátorom v názve projektu x
Prezentácia partnera v rámci vybraného titulárneho turnaja x x x
Prezentácia partnera v rámci projektu, uvítací list x
Prezentácia partnera v rámci projektu promo video LGT, názov x x
Prezentácia partnera v rámci promo videa LGT x x x x x
Prezentácia partnera, pozvánka x x x x x x
Prezentácia partnera, pri vstupe do areálu x x x x x
Prezentácia partnera parkovacia zóna x x x x
Prezentácia partnera, cvičné plochy x x
Prezentácia partnera, akreditačný priestor x x x x x x
Prezentácia partnera, akreditačný priestor, TV x x x x x x
Prezentácia partnera, informačná zóna x x
Prezentácia partnera, bodovacie karty k akcii x x x x x x
Prezentácia partnera, darčekové predmety x x x x
Prezentácia partnera, golfové vozíky, sprievodný team x x
Prezentácia partnera, golfové ihrisko, jamky 1 – 18 x x x
Prezentácia partnera, golfové ihrisko, reklamné nosiče x x x x x
Prezentácia partnera v rámci servisných staníc x x x x x
Prezentácia partnera v rámci sprievodného teamu x
Prezentácia partnera v rámci organizačného teamu x
Prezentácia partnera, mediálne nosiče, klubovňa x x x x x x
Prezentácia partnera, tlačoviny k projektu LEADING WORLD titul x x
Prezentácia partnera, tlačoviny k projektu LEADING WORLD x x x x x
Prezentácia partnera, tlačoviny k projektu LEADING NEWS titul x x
Prezentácia partnera, tlačoviny k projektu LEADING NEWS x x x x
Prezentácia partnera, odovzdávanie cien víťazom x x x x
Prezentácia partnera v rámci projektu ceny – trofeje, podľa dohody x
Prezentácia partnera, webové stránky, sekcia registrácia www.eagle-events.eu x x x x x
Prezentácia partnera, webové stránky, sekcia partneri; www.eagle-events.eu x x x x x x
Prezentácia partnera, webové stránky, sekcia fotogaléria www.eagle-events.eu x x x x x
Prezentácia partnera, mediálni partneri projektu ČT x
Prezentácia partnera, mediálni partneri projektu x x x x x x
Prezentácia partnera, sociálne siete, internet x x x x x x
Prezentácia partnera, podľa dohody a jeho stratégie x x x
Prezentácia partnera, reklamný priestor, stánok, podľa dohody x x x
Prezentácia partnera, v súhrnnej prezentácii k projektu x x x x x
Prezentácia partnera, prostredníctvom hracích miest x x x x x
Prezentácia partnera v rámci CHALLENGE GOLF CUP, titul x
Prezentácia partnera v rámci CHALLENGE GOLF uvítací list x
Prezentácia partnera v rámci CHALLENGE GOLF CUP akreditačný priestor x x x x
Prezentácia partnera v rámci CHALLENGE GOLF CUP , bodovacie karty k akcii x x x x
Prezentácia partnera v rámci CHALLENGE GOLF CUP, informačná zóna x x x x
Prezentácia partnera v rámci CHALLENGE GOLF CUP, vozíky organizačný team x x
Prezentácia partnera v rámci CHALLENGE GOLF CUP, ihrisko, reklamné nosiče x x x x
Prezentácia partnera v rámci CHALLENGE GOLF CUP, organizačný team x
Prezentácia partnera v rámci CHALLENGE GOLF CUP, roll up x x x x
Prezentácia partnera v rámci CHALLENGE GOLF CUP, sociálne siete, internet x x x x
Prezentácia partnera v rámci webové stránky, sekcia CHALLENGE GOLF CUP x x x x
Prezentácia partnera v rámci MASTERS GOLF CUP, titul x
Prezentácia partnera v rámci MASTERS GOLF CUP uvítací list x
Prezentácia partnera v rámci MASTERS GOLF CUP akreditačný priestor x x x x
Prezentácia partnera v rámci MASTERS GOLF CUP, bodovacie karty k akcii x x x x
Prezentácia partnera v rámci MASTERS GOLF CUP, informačná zóna x x x x
Prezentácia partnera v rámci MASTERS GOLF CUP, vozíky organizačný team x x
Prezentácia partnera v rámci MASTERS GOLF CUP, ihrisko, reklamné nosiče x x x x
Prezentácia partnera v rámci MASTERS GOLF CUP, oblečenie organizačný team x
Prezentácia partnera v rámci MASTERS GOLF CUP, roll up x x x x
Prezentácia partnera v rámci MASTERS GOLF CUP, sociálne siete, internet x x x x
Prezentácia partnera v rámci webové stránky, sekcia MASTERS GOLF CUP x x x x